Aktualności

Lubin. Ziemniaki od darczyńcy

Lubin. Ziemniaki od darczyńcy

Rozdawanie darmowych ziemniaków osobom potrzebującym. Aż dwie tony ziemniaków udało się rozdać potrzebującym. W środę 28 kwietnia przy kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie dziesiątki mieszkańców osiedla Przylesie (i nie tylko) przyszło z reklamówkami, by otrzymać darmowe ziemniaki. Każdy mógł ich wziąć do 25 kilogramów. Inicjatywa została przygotowana przez stowarzyszenie Pax działające przy tej parafii. Warzywa zaś były darem od anonimowego ofiarodawcy. Pierwotnie do Lubina miało przyjechać 750 kg ziemniaków. Ostatecznie do rozdania były aż dwie tony. – To prawda że działamy w Lubinie, statystycznie bardzo bogatym mieście. Jednak bogaty tylko częściowo. Jest sporo osób bogatych ale relatywnie, jest też bardzo dużo osób

Czytaj więcej »
Ziemniaki rozeszły się w mig. Potrzebujących jest mnóstwo

Ziemniaki rozeszły się w mig. Potrzebujących jest mnóstwo

Dwie tony darmowych ziemniaków rozeszły się w niespełna pół godziny. Akcję charytatywną zorganizowało Stowarzyszenie PAX – dzięki pomocy anonimowego darczyńcy. Bus wypełniony workami z ziemniakami zaparkował przy kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie. Potrzebujących było tak wielu, że w krótkim czasie auto opustoszało. – Wszystko, co dostajemy – czy to ubrania, czy rzeczy, które mieliśmy w ramach innych zbiórek – rozchodzi się natychmiast. Ludzie naprawdę potrzebują pomocy – mówi Agnieszka Mowińska, prezes Stowarzyszenia PAX w Lubinie. – Do niedawna myślałam, że chleb mają wszyscy, szczególnie że Lubin jest bogatym miastem. Tymczasem ludzie cały czas przychodzą po pomoc, cieszą

Czytaj więcej »
Przekazali ciepłą odzież potrzebującym

Przekazali ciepłą odzież potrzebującym

Lubińscy policjanci po raz kolejny dali przykład zaangażowania i troski o los drugiego człowieka. Mundurowi włączyli się w działania pomocowe i przekazali ciepłą odzież osobom samotnym. – Aspiranci: Anna Szajbler i Krzysztof Pawlik zebrali odzież i przekazali paczki dla osób potrzebujących za pośrednictwem stowarzyszenia PAX. Organizatorzy zbiórki przekazują zebrane dary podczas wydawania żywności osobom ubogim. Niektóre osoby przychodzą również do siedziby stowarzyszenia i ubierają przyniesioną odzież prosto na siebie – mówi Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP w Lubinie. Policjanci apelują do mieszkańców powiatu o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, samotne, bezradne czy też nietrzeźwe, które mogą stać się ofiarą mrozów. –

Czytaj więcej »
Wieszak dobroci

W Lubinie startuje Wieszak dobroci

Stowarzyszenie PAX prosi o wsparcie bardzo potrzebnej akcji. Mieszkańcy Lubina działający w stowarzyszeniu Pax, które niedawno powstało przy parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie, zapraszają do wsparcia ich najnowszej inicjatywy. Jest nią akcja o nazwie „Wieszak dobroci”. Każdy z nas może pomóc. Wystarczy przejrzeć rzeczy, które nieraz od lat zalegają w naszych szafach bądź są to rzeczy całkiem nowe, ale na pewno całkowicie przez nas nie użytkowane. Ubrania te można przynieść do siedziby Pax-u (przy wspomnianym kościele). Zostaną one zawieszone na wieszakach w specjalnym namiocie przy kościele. Każdy potrzebujący będzie mógł przyjść i wziąć coś dla siebie. A

Czytaj więcej »
100 paczek dla potrzebujących z naszego regionu

Przydział żywności dla potrzebujących

Lubin. Do lipca tego roku Stowarzyszenie PAX będzie wydawało żywność osobom potrzebującym w ramach współpracy z Caritas Legnica. Po przydział 18 i 19 stycznia mogą zgłosić się ci, którzy już mają skierowanie z MOPS lub GOPS. O pomoc mogą zwrócić się również bezdomni. Kolejne działania nowo powstałego Stowarzyszenia PAX działającego przy parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie to wydawanie żywności dla potrzebujących. Każdy, kto ma skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może zgłosić się 18 i 19 stycznia przy ulicy Orlej 32 do przy kościele pw. św. M. M Kolbego. Żywność będzie wydawana

Czytaj więcej »
Wspierani przez fundację pomogli 100 osobom

Wspierani przez fundację pomogli 100 osobom

Stowarzyszenie PAX, które działa zaledwie od września już podsumowuje ważny projekt charytatywny. Dzięki wsparciu Fundacji KGHM Polska Miedź działaczom ze Stowarzyszenia udało się obdarować 100 paczkami świątecznymi lubińskich seniorów i osoby samotne. Przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie od września tego roku działa Stowarzyszenie PAX, które ma na celu pomoc i wsparcie dla seniorów, osób niepełnosprawnych, samotnych, wykluczonych społecznie. Formacja podsumowała właśnie świąteczny projekt. – Udało nam się już zrealizować dwa projekty. Ten ostatni to projekt paczki świąteczne dla osób starszych i w trudnej sytuacji życiowej z terenu Lubina, głównie z parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego i Matki Bożej

Czytaj więcej »
logo

Cele Stowarzyszenia PAX Lubin

Celami Stowarzyszenia są: 1. działanie na rzecz seniorów, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i rodzin, 2. działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego, 3. przeciwdziałanie zachowaniom depresyjnym, poprawa kondycji seniora, podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw, 4. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji społecznej, przemocy, i wszelkim innym negatywnym zjawiskom społecznym, 5. tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 6. pomoc psychologiczna, profilaktyczna, terapeutyczna, prawna, edukacyjna, szkoleniowa, warsztatowa osobom zgłaszającym się do Stowarzyszenia, 7. działanie wspomagające

Czytaj więcej »