O nas

Założenia

Jedno z najważniejszych założeń to, że nasze działania opierają się na wartościach chrześcijańskich.

Misja

Nasz cel to stworzyć miejsce bezpieczne, gdzie bez pośpiechu spotka się człowiek z człowiekiem. Stworzyć przestrzeń, w której w spokojnej i przyjaznej atmosferze będziemy wzajemnie się wspierać, rozwijać i uczyć od siebie nawzajem.

Pasja

Lubimy pracować z ludźmi i dla ludzi.
Nawet drobna pomoc może wywołać uśmiech. Pomagajmy bo naprawdę warto.

Wieszak dobroci

Celami Stowarzyszenia są:

 1. działanie na rzecz seniorów, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i rodzin,
 2. działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego,
 3. przeciwdziałanie zachowaniom depresyjnym, poprawa kondycji seniora, podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw,
 4. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji społecznej, przemocy, i wszelkim innym negatywnym zjawiskom społecznym,
 5. tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 6. pomoc psychologiczna, profilaktyczna, terapeutyczna, prawna, edukacyjna, szkoleniowa, warsztatowa osobom zgłaszającym się do Stowarzyszenia,
 7. działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 8. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 9. promocja, organizacja i wspieranie wolontariatu,
 10. działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 11. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a także ekologii oraz kultury,
 12. działalność charytatywna,
 13. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 14. tworzenie warunków integracji dla poszczególnych grup społecznych.

Serce

Możesz wesprzeć nasze działania przekazując darowiznę na cele statutowe.
Numer Konta: PeKaO SA nr 93 1240 1473 1111 0011 0440 5247
Nawet najmniejsza wpłata pomoże nam czynić dobro.

0
Paczek

Dzięki wsparciu Fundacji KGHM udało nam się przygotować 130 paczek dla potrzebujących z naszego regionu. Dziękujemy pięknie Fundacji KGHM, OM NSZZ Solidarność w Hucie Miedzi Głogów , OZ NSZZ Solidarność w KGHM ZANAM , a także osobom prywatnym które wsparły naszą akcję.

0
Osób

W dniach 11.03.-12.03.2021 odwiedziło nas ponad 300 osób. Ubrania, które przekazaliście poszły. Bardzo dziękujemy. „Wieszak dobroci” rozkręca się coraz bardziej. Odzież zmienia właścicieli. Potrzebna jest bardzo odzież męska – kurtki (nie płaszcze), swetry, dresy, spodnie i bielizna męska (majtki, skarpety), buty męskie. Jeszcze raz dziękujemy za pomoc. Zapraszamy w każdą środę w godz. 15-18.

0
Tony

Aż dwie tony ziemniaków udało się rozdać potrzebującym.
W środę 28 kwietnia przy kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie dziesiątki mieszkańców osiedla Przylesie (i nie tylko) przyszło z reklamówkami, by otrzymać darmowe ziemniaki. Każdy mógł ich wziąć do 25 kilogramów.

0
Użytkowników

Na dzień 14 marca 2022 – 321 użytkowników lubi naszą stronę na facebooku.

Polub i Ty.